27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Λόγος κσι Έργο

Στοχεύει στην εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών που χρίζουν εξειδικευμένη παρέμβαση για τη σχολική τους ετοιμότητα και επιτυχία μέσω ειδικών προγραμμάτων παρέμβασης, βασισμένων στο Α.Π του σχολείου και κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για την επόμενη μέρα στο σχολείο, καθοδηγώντας τους σωστά και υποδεικνύοντας έναν τρόπο διαβάσματος ώστε να είναι σε θέση στο μέλλον να διαβάσουν χωρίς βοήθεια.

(Παρέχεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και συνεχής ενημέρωση στους γονείς για την πρόοδο του παιδιού αλλά και κατατόπιση/παρέμβαση για τις ώρες που το παιδί βρίσκεται στο σπίτι)