27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Τεστ Αξιολόγησης

  • ΕXPRESSIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST -REVISED ( EOWPVT-R) : ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  • PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST THIRD EDITION  (PPVT-III) : ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  • PRESCHOOL LANGUAGE SCALE -E (UK): ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  • EΔΑΛΦΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
  • M-CHAT TEST : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΝΗΠΙΑ
  • ΑΤΥΠΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
  • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Λ. ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
  • DELV : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Πραγματολογία : Κοινωνική χρήση της γλώσσας (καλή βλεμματική επαφή, κανονική εναλλαγή στη σειρά κατά τη συζήτηση, συνέχιση ομιλίας επάνω στο θέμα κλπ.)