27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Θεατρική αγωγή

o Υποδυόμαστε ρόλους
o Φτιάχνουμε συνθήκες
o Βρίσκουμε λύσεις
o Μπαίνουμε σε άλλους κόσμους και φυσικά διασκεδάζουμε

Το θεατρικό παιχνίδι

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 Χτίζει σχέσεις
 Ενισχύει τη μάθηση μέσα από το κιναισθητικό κανάλι
 Συμβάλλει στην γλωσσική ανάπτυξη
 Ενισχύει τη φαντασία