27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Παροχές

Το Κέντρο Λόγος & Έργο Παρέχει:

Διάγνωση και θεραπεία σε παιδιά με:

logoskaiergo

Οι θεραπείες παρέχονται σε ατομικό επίπεδο, είναι 45 λεπτης διάρκειας και το θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένο και σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Με το πέρας της κάθε συνεδρίας οι γονείς ενημερώνονται για τους στόχους θεραπείας και κατά περίπτωση δίνονται οδηγίες ή ασκήσεις για το σπίτι καθώς η συμμετοχή των γονέων βοηθά στην εξέλιξη του προγράμματος λογοθεραπείας.

Είναι πιστοποιημένη στην εφαρμογή ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (NMES) και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ (SEMG)

Διαταραχές που χρησιμοποιείται η NMES (αποκατάσταση φωνής – ομιλίας):

Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (NMES) & Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα (sEMG) :

Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που η βασική της αρχή έγκειται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp μέσω μικρών ηλεκτροδίων (patches) κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του.
Το πρωτόκολλο Guardian WayTM (Biber Protocol), συνδυάζει τις αρχές της Ηλεκτροφυσιολογίας – Νευρομυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης (NMES) και Επιφανειακού Ηλεκτρομυογραφήματος (sEMG) με τις Παραδοσιακές Θεραπευτικές Τεχνικές ώστε να επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση και επανεκπαίδευση των Λαρυγγικών και Προσωπικών Μυών. Το πρωτόκολλο βρίσκει εφαρμογή και σε άλλες μυϊκές ομάδες, ενώ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις Στοματοπροσωπικές Ασκήσεις. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η συσκευή

Πρόκειται για μια μικρή φορητή και εύχρηστη συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον θεραπευτή με απόλυτη ασφάλεια και την απαραίτητη εκπαίδευση. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στα περιστατικά που παρουσιάζονται είναι η ASPIRE 2 sEMG/NMES/ETS+BLE iOS 6.0.0. Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό της συσκευής είναι δυνατότητα διενέργειας επιφανειακού ηλεκτρομυογραφήματος sEMG με τη χρήση ενός επιπλέον ηλεκτροδίου γείωσης. Το μηχάνημα συνοδεύεται από πλήρες λογισμικό απεικόνισης του ηλεκτρομυογραφήματος σε συσκευή tablet. Το μυογράφημα αυτό δεν έχει την ακρίβεια ενός κλασσικού μυογραφήματος καθώς δεν μετρά τη διαφορά δυναμικού στον πυρήνα του μυός μέσω βελόνης αλλά μπορεί να δώσει με αρκετή ακρίβεια τη διαφορά δυναμικού που καταγράφεται μέσω των επιφανειακών ηλεκτροδίων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να παρέχει εξαιρετικά χρήσιμη πληροφόρηση για την πορεία του ασθενούς και της θεραπείας μας.

Η συσκευή διαθέτει αρκετά θεραπευτικά πρωτόκολλα προ εγκατεστημένα για εφαρμογή στην περιοχή της κεφαλής και τραχήλου αλλά δίνεται και η δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων από το χρήστη (συχνότητα, ένταση κα) ανάλογα με την περίπτωση. Η διοχέτευση του ρεύματος γίνεται περιοδικά με διαστήματα ανάπαυσης μερικών δευτερολέπτων. Η ένταση αυξάνεται σταδιακά (ramp up) για 3 δευτερόλεπτα και εν συνεχεία εφαρμόζεται η μέγιστη ένταση για όσα δευτερόλεπτα προβλέπει το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής συνηθίζει και δέχεται το ερέθισμα πολύ πιο ομαλά.
Εν αρχή, η ένταση της θεραπείας (sustain) αυξάνεται σταδιακά από το χρήστη έως ότου ο ασθενής αναφέρει ότι αισθάνεται ένα μικρό ερέθισμα στην περιοχή. Σταδιακά αυξάνεται περαιτέρω η ένταση έως το επιθυμητό επίπεδο, με ενδιάμεσους κύκλους ώστε να συνηθίσει ο ασθενής. Σκοπός είναι η εμφανής – ανώδυνη για τον ασθενή – σύσπαση του μυός με τη δυνατόν χαμηλότερη ένταση. Η διάρκεια της συνολικής θεραπείας είναι μισή ώρα και είναι αυτοματοποιημένη. Μετά την αρχική ρύθμιση της έντασης από το χρήστη η συσκευή συνεχίζει αυτόματα, με τις ίδιες παραμέτρους, την εφαρμογή έως το τέλος της συνεδρίας.
Η συσκευή έχει έγκριση FDA και πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

aspire2-sEMG-NMES-ETS-plus-BLE-iOS