27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Καρατάσου Κατερίνα

Η Κατερίνα Καρατάσου είναι απόφοιτη του τμήματος ΦΠΨ (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδικότητα Ψυχολογίας) Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διδακτική της εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσα από την πολυετή παράδοση μαθημάτων σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραδίδοντας φιλολογικά μαθήματα σε φροντιστηριακό όμιλο της Αθήνας , σε κέντρο μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης στο Ναύπλιο και ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά Δημοτικού ,Γυμνασίου και Λυκείου . Πλέον η Κατερίνα εργάζεται στο κέντρο ειδικής Αγωγής « Λόγος & Έργο» Κατερίνα έχει Πιστοποίηση Συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Τυφλών Braille και έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια :
• Σεμινάριο στην Ειδική αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες» του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία): Αξιολόγηση και Κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης» της εταιρείας ELT News
• Διαχείριση της τάξης στο πλαίσιο του συμπεριληπτικού σχολείου» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
• Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Προ(σ)κλήσεις και Προοπτικές» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
• Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Κοινωνικές ιστορίες και η χρήση τους στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και Asperger» της εταιρείας ELT News
• Πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠ-Υ στη τάξη και οργάνωση μελέτης της εταιρείας ELT News
• Διαχείριση σχολικής τάξης, Συναισθηματική Νοημοσύνη & ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος» της εταιρείας ELT News
• Νέες τεχνολογίες και Αρχαία Ελληνικά- Το μάθημα της Αρχαίας Γλώσσας με το Λογισμικό Αρχαιογνωσία» της εταρείας Lexigram