27520 - 96064 Λεωφόρος Ασκληπιού – Άρια, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100

Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές

Τι είναι οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας;

Ο όρος «Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας» περιγράφει τις διαταραχές της ομιλίας που προέρχονται από νευρολογικές βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν τον κινητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ομιλίας.

Οι Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της ομιλίας είναι οι:
 • Δυσαρθρία
 • Απραξία
Τι είναι η Δυσαρθρία;

Με τον όρο «Δυσαρθρία» περιγράφουμε τα προβλήματα στην προφορική επικοινωνία, τα οποία οφείλονται στην παράλυση, αδυναμία ή έλλειψη συντονισμού του μυϊκού συστήματος του λόγου.

Ποιων διαταραχών είναι αποτέλεσμα η δυσαρθρία;
Πιθανές αιτίες της δυσαρθρίας είναι:
 • Το εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
 • Η εγκεφαλική παράλυση.
 • Η σκλήρυνση κατά πλάκας.
 • Ο όγκος στον εγκέφαλο.
 • Το σύνδρομο Guillain- Barre.
 • Η νόσοςHuntington.
 • Η νόσοςParkinson.
 • Η νόσος Wilson.

Δυσαρθρία μπορεί να έχουν και οι ενήλικες και τα παιδιά.

Χαρακτηριστικά ομιλίας ατόμων με δυσαρθρία

Αναλόγως με την περιοχή και την έκταση της βλάβης στο νευρικό σύστημα, ο ασθενής με δυσαρθρία μπορεί να παρουσιάσει τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Περιορισμένη κίνηση σιαγόνας, χειλιών και γλώσσας.
 • «Μπερδεμένη» ομιλία.
 • Πολύ χαμηλή ένταση φωνής (μιλάει μετά βίας).
 • Απουσία ρυθμού στην ομιλία.
 • Αλλαγές στη φωνητική ποιότητα της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ρινική ομιλία, κ.α).
Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής παρουσιάζει τα παρακάτω συμπτώματα, ανάλογα με την περιοχή της βλάβης:
 • Η παράλυση του λάρυγγα επιφέρει αφωνία ή βραχνάδα.
 • Η βλάβη στη μαλακή υπερώα προκαλεί ρινολαλία.
 • Η παράλυση των γλωσσικών μυών δημιουργεί ανωμαλίες στην προφορά των συμφώνων (ν, λ, ρ, τ, δ ).
 • Η παράλυση των μυών των χειλιών επιφέρει ανωμαλίες στην προφορά των χειλικών φωνημάτων (π, β, φ ).

 

Η πιο βαριά μορφή δυσαρθρίας, κατά την οποία το άτομο είναι εντελώς ανίκανο να εκφραστεί είναι η αναρθρία.

Τι είναι η Απραξία

Η απραξία είναι μία διαταραχή της ικανότητας του ατόμου να παράγει εκούσιες διαδοχικές κινήσεις των οργάνων της ομιλίας, όπως κινήσεις της γλώσσας, των χειλιών, της κάτω γνάθου κ.α. Η απραξία είναι πρόβλημα ρύθμισης, δηλαδή διαδοχής, επιλογής και οργάνωσης των κινήσεων της ομιλίας. Υπάρχουν αρκετά είδη απραξίας όπου οι μύες δεν εκτελούν σωστά τις εντολές που δίνονται , επειδή έχουν χαθεί οι πληροφορίες για το πως πραγματοποιούνται εξειδικευμένες κινήσεις όπως :

 • Ιδεοκινητική απραξία
 • Ιδεϊκή απραξία
 • Κατασκευαστική απραξία
 • Απραξία βαδίσεως
 • Απραξία ένδυσης
 • Απραξία στόματος και ομιλίας
 Η Απραξία είναι:
 • Νευρογενής
 • Επίκτητη
 • Διαταραχή της ομιλίας
 • Επηρεάζει 2 υποσυστήματα της ομιλίας: άρθρωση και προσωδία
Η Απραξία δεν είναι:
 • Διαταραχή Λόγου/Γλώσσας
 • Διαταραχή Αισθητηριακή (π.χ. κώφωση)
 • Διαταραχή Νοημοσύνης
 • Άνοια
 • Σχιζοφρένια
 • Συγχυσμένος Λόγος
 • Μυϊκή Αδυναμία ή αργοπορία
 • Ανατομική Ανωμαλία (π.χ. σχιστία)